Ocena Waga
1
2
3

Do obliczenia średniej ważonej i arytmetycznej wprowadź oceny do kalkulatora

Liczby dziesiętne - Dla dokładniejszego obliczania średniej kalkulator potrafi pracować z liczbami dziesiętnymi. Do oddzielania liczb można użyć zarówno przecinka, jak i kropki.

Procenty - 90% wprowadź jako 90.

Import zbiorczy - Masowe wprowadzanie obsługuje dowolną listę liczb oddzielonych spacją. Skopiuj wiersz ocen i wklej go do pierwszego pola w tabeli dla ocen, zrób to samo dla wag.

Obliczanie średniej na wyciągnięcie ręki

Pobierz aplikację Średnia ocen na wszystkie swoje urządzenia!

Chcesz prostego i skutecznego narzędzia do obliczania średniej ważonej lub arytmetycznej? Z naszą aplikacją Średnia ocen będziesz miał obliczenia zawsze pod ręką. Pobierz ją jako progresywną aplikację internetową na dowolne urządzenie, które chcesz. Ta pobrana aplikacja nie wymaga dostępu do internetu, więc działa także w trybie offline.

Pobierz dla iOS
Progresywna aplikacja internetowa
Obliczanie średniej ważonej

Jak oblicza się średnią ważoną ocen?

Do obliczenia średniej ważonej ocen potrzebne są wartości poszczególnych ocen oraz odpowiednie wagi dla każdej oceny. Postępuj następująco, jeśli chcesz obliczyć średnią ważoną ocen:

 1. 1. Upewnij się, że masz dostępne wartości ocen oraz odpowiednie wagi dla każdej z nich.
 2. 2. Pomnóż każdą wartość oceny przez odpowiadającą jej wagę.
 3. 3. Zsumuj wszystkie wynikowe iloczyny.
 4. 4. Zsumuj wszystkie wagi.
 5. 5. Wynik z sumy iloczynów podziel przez sumę wag.

Wzór do obliczenia średniej ważonej ocen.

Średnia ważona ocen = (ocena1 * waga1 + ocena2 * waga2 + ... + ocenaN * wagaN) / (waga1 + waga2 + ... + wagaN). Gdzie ocena1, ocena2 aż do ocenaN to poszczególne oceny, waga1, waga2 aż do wagaN to odpowiadające wagi, a N to liczba ocen i wag. Za pomocą tego wzoru możesz obliczyć średnią ważoną ocen, która uwzględnia wagi poszczególnych ocen.

Obliczanie średniej arytmetycznej

Jak oblicza się średnią arytmetyczną ocen?

Do obliczenia średniej ocen sumuje się wartości wszystkich ocen, a następnie wynik dzieli się przez ich liczbę. Następujący postup pokazuje, jak obliczyć średnią ocen:

 1. 1. Zsumuj wartości wszystkich ocen.
 2. 2. Określ liczbę ocen.
 3. 3. Wynik sumy wartości podziel przez liczbę ocen.

Wzór do obliczenia średniej arytmetycznej ocen

Średnia ocen = (ocena1 + ocena2 + ocena3 + ... + ocenaN) / N. Gdzie ocena1, ocena2, ocena3 aż do ocenaN to poszczególne oceny, a N to liczba ocen.

Obliczenie średniej ze świadectwa

Jak obliczyć średnią ocen ze świadectwa?

Niektóre wyższe uczelnie przyjmują studentów na podstawie średnich ocen podanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Dowiedz się, z jakich ocen ze świadectwa jest obliczana średnia dla wybranej uczelni wyższej. Każda instytucja może mieć specyficzne kryteria. Dla skutecznego i szybkiego obliczenia możesz skorzystać z naszego online kalkulatora średniej. Wystarczy wprowadzić oceny do kolumny Ocen i pozostawić kolumnę Waga nieuzupełnioną. Ważne jest zaznaczenie, że ocena z zachowania zwykle nie jest wliczana do średniej oceny.

 1. 1. Zsumuj wartości wszystkich ocen.
 2. 2. Określ ilość ocen.
 3. 3. Wynik z sumy wartości ocen podziel przez liczbę ocen.
Profesjonalne spojrzenie

Co Wikipedia mówi o średniej ważonej?

Średnia ważona uogólnia średnią arytmetyczną i dostarcza charakterystyki zestawu statystycznego w przypadku, gdy wartości w tym zestawie mają różną ważność, różną wagę. Jest stosowana przede wszystkim przy obliczaniu ogólnej średniej arytmetycznej zestawu składającego się z wielu podzestawów. Do obliczenia średniej ważonej potrzebujemy zarówno wartości, których średnią chcemy obliczyć, jak i ich wagi.

Czytaj więcej o średniej ważonej na Wikipedii →

Średnia ocen na świecie

Poleć średnią ocen swoim znajomym za granicą

Naszą aplikację do obliczania średniej ocen można używać w kilku krajach. Jeśli masz przyjaciół za granicą, którzy doceniliby naszą aplikację, poleć im ją. Dzięki temu będą mogli obliczyć średnią ważoną lub arytmetyczną w dowolnym momencie, kiedy tego potrzebują.

Flaga Słowackiej Republiki.
Oblicz średnią ocen na Słowacji
Flaga Republiki Czeskiej
Oblicz średnią ocen w Republice Czeskiej